Beszámoló 2011 őszi félév

KSZK szervezeti változások

Már tavasz óta sok körvezetői feladatban segít Hámos Gergely és ősszel ezt hivatalossá is tettük, két év után ismét körvezető helyettest választottunk.

A félév elején Keszei Dániel lemondott netadmini posztjáról és Tóth Ferenc vette át a munkáját.

Ősszel választunk újoncfelelőst, idén Csorvási Gábor lett az újoncfelelős. Az őszi választást a tavasz elején tartandó újoncdélután indokolja.

Alakult egy új csoport, a Mobiliteam, amit már hivatalosan is elfogadtunk csoportnak. Egyelőre eszköz hiányában korlátozottak a lehetőségeik, de a most megnyert pályázatnak köszönhetően következő félévben ez megváltozik.

KSZK image

Hámos Gergely vezetésével elkészült az új honlap és elkezdődött a tartalommal feltöltés. Sajnos a körtagok nem szeretnek cikket írni és csupán 3-4 cikk született a félévben. Következő félévben jó lenne ezt a számot növelni. Tevesz Ágnest választottuk meg az új oldal tartalomfelelősének. Az ő feladata lesz felügyelni a tartalmak naprakészségét és motiválni a körtagokat a cikkek írására.

Külső megjelenések

Részt vettünk a szokásos külső megjelenéseken: GTB, beköltözés, BME futáson SCHacc regisztráció. Örömmel vettük, hogy a megjelenéseken egyre több fiatal tag képviseli a kört. Ismét nagy érdeklődésnek örvendhettünk mindegyik eseményen.

Netikai Bizottság

A Netikai Bizottság elvégezte szokásos feladatait, felügyelte a hálózati szabályok betartását és szankcionálta az azt megsértőket.

Idén a szokottnál több salgós pályázat érkezett, amiket elbíráltunk és bekerültek a gépek a szerverterembe. Ehhez készült egy nyilvántartás lehetővé téve a salgós gépek nyomonkövetését.

Takarítás

Állandó probléma a KSZK-s helyiségek tisztántartása. Eddig a leghatékonyabb megoldásnak a gyűlés utána takarítás bizonyult.

Sysadmin csoport

A féléves teendőinket alapvetően meghatározta a wadonnal kapcsolatosan fellépő probléma, miszerint a benne levő lemezek az energiatakarékossági funkcióik miatt bizonyos esetekben annyira leterhelik a rendszert, hogy az működésképtelenné válik. Végül a hosszas előkészületek és a felmerülő problémák miatt csak november végére készültünk el a megoldással, ami virtuális gépbe való költöztetés lett. Azóta az oldalak stabilan működnek. A történtekről készült egy részletes cikk, amely a weboldalunkon megtalálható.

A jelenlegi trendeknek megfelelően a szerverek további üzemeltetését virtualizált környezetben képzeljük el (már ahol lehetséges), ennek megfelelően a további beszerzések is ilyen irányban fognak történni. Ezzel kapcsolatosan megkértük a szponzorcsoportot, hogy keresse fel a VMWare-t egy esetleges licenctámogatás érdekében, amit el is vállaltak, azonban sajnos még nem értek el vele túl sok eredményt.

A félévben történt még, hogy a megnövekedett hálózatfejlesztési költségek miatt a csoport esetlegesen más finanszírozási forrásra szorul, ezzel kapcsolatban megkezdtük az egyeztetést a KB-val és a Telekommal. Konkrét eredmények egyelőre nem születtek, ez a következő félév egyik legfontosabb feladat lesz a csoport és a kör számára.

Célul tűztük ki, hogy a szolgáltatásaink dokumentációját javítsuk a félév során (ugyanis korábban egyik szolgáltatásunk sem rendelkezett elégséges dokumentációval), ez három szolgáltatásnál sikerült is, az egyikből (netwatcher) diplomamunka is lett. A másik dokumentált szolgáltatásunk a lists szerver és a rajta használt szoftver, amely a jelenlegi segédrendszergazda közreműködésével készült, ezzel is felkészítve a rendszergazdaság átvételére. A harmadik dokumentált rendszerünk az újjáépített monitorozórendszer. Két év kihagyás után ismét naprakész és működő monitorozásunk van.

Jelenleg sajnos két területen tudástranszfer problémákkal küzdünk.

Egyik a régóta húzódó, Újbalu projekt – ennél a régi emberek már dolgoznak, így időhiány miatt, az újak pedig még nem rendelkeznek elég tudással a feladat elvégzéséhez. A problémát súlyosbítja, hogy a jelenlegi rendszer sem rendelkezik kielégítő dokumentációval, így elkerülhetetlen a személyes tudástranszfer. Ezt egy januári hétvégén szeretnék megvalósítani, ami után remélhetőleg elkezdődhet a project érdemi része.

A másik problémás terület a Windowsos szerverek, illetve az Active Directory ügye. A probléma itt, hogy mindkét hozzáértő rendszergazda Németországban dolgozik, így a személyes tudásátadás nehezen megvalósítható. Erre azt a megoldást találtuk ki, hogy néhány hozzáértőbb körtag szintén január-február környékén elmerül a témában, így a gólyaszerda után érkező újoncoknak át tudják majd adni a megfelelő ismereteket.

Közösségi fronton elmondható, hogy a csoport a KSZK egyik legaktívabb köre, a legtöbb KSZK-s eseményen részt veszünk. Emellett a félévben volt egy kihelyezett gyűlésünk a Martos kollégiumban.

NETeam

A félév elején lezajlott a hálóregisztráció nagyobb probléma nélkül.

Az egyre inkább terjedő IPv6 támogatásához a jelenlegi infrastruktúra módosítására van szükség még a hálózatfelújítás előtt. Ehhez tervek készültek, amelyeket januárban fog implementálni a csoport.

A hálózati forgalom monitorozását eddig teljesen saját készítésű scriptekkel végeztük, azonban létezenek erre ipari megoldások. Ezeket teszteltük és egyikhez még licencet is kaptunk. Az új rendszer bevezetés jelentősen rövidíteni fogja a hibakereséssel töltött időt.

Heti szinten jelentkeznek hálózati hibák részben a Hérosz által épített passzív hálózat miatt. Ezekkel a ticketrendszeren keresztül hatékonyan tudunk foglalkozni, ezen felül bizonyos preventív intézkedéséket is eszközöltünk.

A kollégisták napi 1-2 ticketet adnak fel hálózatos témában, amelyeket legfeljebb néhány napos reakcióidővel kezelünk.

A kollégiumi hálózat értékes eszközei mögött egy összetett rendszer áll, amelyről eddig kevés vagy semmilyen dokumentáció sem volt, bár évek óta vannak rá próbálkozások. A félévben végre elkészült a dokumentáció a hálózatról és annak üzemeltetéséről, amely a jövőbeli netadminok munkáját megkönnyíti.

A félév egyik legnagyobb projektje a hálózatfelújítás volt, amelyen a Telekommal és a KB-val közösen dolgozunk. A LAN hálózat megvalósításához több cégtõl kértünk konfigurációs- és árajánlatokat. A végleges megvalósításról folytatott tárgyalások még mindig zajlanak mind házon belül, mind házon kívül. Az eszközbeszerzés elõtt elvégzendõ feladatokat, melyek szükségesek az új hardverek mielõbbi rendszerbeállításához, rögzítettük. Kidolgoztuk a Ház déli oldalát lefedõ WiFi infrastruktúrát, melynek beszerzése és beüzemelése tavasszal várható.

Volt egy hét alkalmas előadássorozat külső előadókkal is hálózati témakörökben.

Webteam

A csoport a félévben kiemelt figyelmet szentelt a közösség építésére és rengeteg programot szerveztek. Többek között volt két vacsijuk, kétszer mentek sörözni, tartottak közös filmezést és lanparty-t. Bevezetésre kerültek a heti rendszerességű kódolós esték, amelyek a közösségépítés mellett jelentős szakmai haladást tesznek lehetővé. Ezeken az estéken sokat haladtak a projektek is.

A Webteam három belső projekten dolgozik: az új ticketrendszeren (kaller) és a salgópolc pályázatbeadó-rendszeren (Salgó projekt).

A kaller projekt élén váltás történt, és az új vezetővel, Kiss Balázzsal sokat haladtak. A befejezés következő félévre várható. A kör számára nagyon fontos egy moduláris, frissíthető ticketrendszer a jelenlegi, gányolt megoldás helyett.

A Salgó Projekt a Netikai Bizottság munkáját hivatott megkönnyíteni a növekvő számú salgós gépek kezelésében. A fejlesztés még az első felénél tart, de több újoncot is foglalkoztat, ami kedvezően hat az utánpótlásunkra.

A Game-Dev csoport kért egy honlapot a Webteamtől, amire a félévben kevesebb energia jutott, mint a többire, de így is a következő félév elején béta állapotba fog kerülni.

A csoport már több, mint egy éve dolgozik a cukorka.sch.bme.hu oldalon, amely egy tanfolyam menedzsment felület és az egész Simonyi számára használható tanfolyam anyagok, házi feladatok (beadás, értékelés) és egyéb tanfolyamokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására.

Fontosnak tartjuk a külső szakmai megítélést. Szeretnénk, ha a kollégisták és a villanykarosok fejében a körhöz a magas színvonalú szakmai munka és tudás társulna. Ennek egyik legjobb módja a nyilvános előadások, illetve workshopok szervezése. A Webteam a félév elején tartott egy ASP.NET workshopot és ennek sikerén felbuzdulva a vizsgaidőszakban terveznek egy Javascript workshopot.

Securiteam

A csoport megtartotta a már hagyományossá vált nyári workshopot, amelyen 11-en vettek részt és GSM hackkel, exploitokkal és közösségépítéssel foglalkoztak.

Több, mint 10 résztvevővel képviselték a kört a Hacktivity konferencián és az ottani versenyeken előkelő helyezéseket értek el.

A 2011-es Qpa egyik feladata a Wargame volt, amit a Securiteam készített.

A csoport kiemelt figyelmet fordít a közösségépítésre és rendszseresen tartanak lángosozást, sütizést, főzéseket vagy éppen elmennek kávézni. Egyik közösségi eseményük a magyar Hacktion nevű sorozat közös nézése.

Coder Team

A csoport legfőbb projektje a MAndelbrot 3.0, amely egy mandelbrot nézegető. A félévben még nem sikerült befejezni.

A csoport tagjai rendszeresen indulnak programozós versenyeken, idén az Ericsson bajnokságon vett részt coder Teames csapat.

Több kisebb wrkshopot tartottak a félévben, amelyeken többnyire OpenGL grafikával és ezzel kapcsolatos projektekkel foglalkoztak.

Elkészeültek a Coder Teames pólók.

Game-Dev csoport

A csoportnak három projektje volt az elmúlt félévben.

Az egy éve elkezdett Infestation projekt, amely gyakorlatilag parkolópályán van, de vannak érdeklõdõk, akik az eredeti tervek átdolgozása után szívesen újraélesztenék a projektet.

A minigame-ek projektcsoport keretében lassan elkészül az elsõ minigame, melyhez már csak több pályára van szükségünk.

Ugyancsak a minigame-ek projektcsoport keretében elkezdtük az újoncokkal a második minigame (codename: Warlock) készítését; a félév elején döntöttünk a játékról, utána pedig tervezés folyt.