Rólunk

A Kollégiumi Számítástechnikai Kör rövid bemutatkozója
A KSZK egy informatikával foglalkozó önképző kör a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának Schönherz Kollégiumában. A patinás név mögött vidám hangulatú, alkotó kedvű csapat rejlik, mely a Kar jó szakmai képességű, számítástechnika iránt kiemelten érdeklődő tagjaiból verbuválódott, és bővül évente új tehetségekkel, lelkes informatikusokkal, villamosmérnökökkel. Az alapítás óta eltelt 35 évben nagy tradíciókkal rendelkező, nagy létszámú, lendületesen fejlődő öntevékeny csoporttá váltunk, miközben magasan képzett mérnököket, kiváló kutatókat és cégvezetőket adtunk a magyar és a nemzetközi informatikának.

Jelenlegi profilunk
Kutatás: lehetőséget biztosítunk tagjaink számára egy-egy részterületben való elmélyedésre (projektek indítására, vagy futó projektbe való bekapcsolódásra), csoportokat szervezünk munkaigényes fejlesztésekre. Együttműködünk egyetemi tanszékekkel, cégekkel, szervezetekkel.

Oktatás: Mivel számítástechnikai tevékenységünket az ország egyik informatikai fellegvárában fejtjük ki, nagy igény van az egyetemi elméleti oktatást jól kiegészítő, magas szakmai színvonalú gyakorlati oktatásra, mind a körtagok, mind külső résztvevők számára. Az oktatást az informatika különböző területein már nagy tapasztalatokat szerzett körtagok és meghívott előadók biztosítják. Igyekszünk nem szorosan vett informatikai, de a mindennapi élet és a karrier szempontjából fontos témákból is előadásokat szervezni, hogy ezzel is hozzájáruljunk a széles látókörű értelmiség neveléséhez.

Infrastruktúra: Fejlesztjük és fenntartjuk a kollégiumi informatikai infrastruktúrát. Mi terveztük és építettük a kollégium 1 Gb/s-es hálózatát, több mint 1000 csatlakoztatott számítógéppel. Tettük mindezt ingyen, közösségi munkában. Nagy teljesítményű szervereket adminisztrálunk, melyeken lehetőséget biztosítunk az egyetemen kiadott feladatok elkészítésére, új technológiákkal való ismerkedésre, autodidakta fejlődésre. Ez utóbbit az egyetem is ösztönzi, hiszen a gyorsan fejlődő informatikában az önálló tanulás képessége nélkülözhetetlen a szinten maradáshoz. Ehhez biztosítjuk a hátteret, melyet a kollégium lakóin kívül is sokan vesznek igénybe. A hardver infrastruktúrán kívül az oktatást segítő szoftver-hátteret is mi teremtjük meg, pl. elektronikus tananyag-portál, levelezőlisták fenntartásával.

Közösség
Mindeközben fontosnak tartjuk a KSZK-n belül a baráti hangulatot és az összetartást. Rendszeresen szervezünk közös kirándulásokat, túrákat, sporteseményeket. Igyekszünk minél élőbb kapcsolatot tartani a hajdani KSZK-sokkal is.

Körünk nagy hangsúlyt fektet az utánpótlásképzésre, változatos témájú előadásokkal várjuk rendszeresen az informatika berkeibe betekinteni vágyókat. Újoncaink számára sokféle feladatot tűzünk ki, melyek megoldása során a leglelkesebbek sokat tanulhatnak az informatika rejtelmeiről – ezen tapasztalatokat a későbbiekben, aktív tagként is hasznosítani tudják.